Akcje

06.05

Poniedziałek

11:00
Marzycielska Poczta

Zbiórka listów i kolorowych kartek dla Mateusza i Julki do skrzynki, którą można było znaleźć w szatni w budynku Biblioteki CM UMK

17.05

Piątek

12:00
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Toruniu. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Torunia, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu

01.04

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

08.04

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

15.04

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

24.04

Środa

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

25.04

Czwartek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

29.04

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

06.05

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

13.05

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

20.05

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

31.05

Piątek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

27.05

Poniedziałek

16:30
Przychodnia Studencka

Pomoc medyczna dla najbardziej potrzebujących w Bydgoszczy. Studenci pod okiem opiekuna-lekarza będą mierzyć ciśnienie, glikemię, zmieniać opatrunki i przeprowadzać badanie fizykalne. Dzięki tej akcji możemy pomóc najbiedniejszym osobom z Bydgoszczy, a przy okazji uczyć się poza zajęciami naszego przyszłego zawodu.

28.05

Wtorek

01:45
Psychiatra dla ludzi

     Przez ostatnie dwa tygodnie czerwca 2019 r.,  wraz z Pedagog Szkolną Agatą Frątczak, z IV Liceum Ogólnokształcącego , pojęliśmy próbę dotarcia z projektem "Psychiatra dla ludzi" , do rodziców uczniów tej szkoły.      Pomysł ten podsunęli nam sami uczniowie, u których byliśmy z projektem. To co nas ucieszyło, że młodzież licealna , ma dosyć dobrą znajomość tematów związanych z depresją, zaburzeniami nerwicowymi etc... Podczas prezentacji, zgłaszane były uwagi, że przydałaby się taka akcja dla rodziców.      Stąd więc pomysł utworzenia broszury w formie wywiadu oraz prezentacji skierowanej do rodziców.    Efektem naszej dwutygodniowej współpracy jest broszura  oraz prezentacja, która...

23.05

Czwartek

16:45
Warsztaty Osłuchiwania

Na drugim spotakniu w ramach tego projektu Profesor Kubica przedstawi nam podstawy osłuchiwania jak i diagnozy stenozy i niedomykalności mitralnej. 

22.05

Środa

16:45
Warsztaty Osłuchiwania

Na drugim spotakniu w ramach tego projektu Profesor Kubica przedstawi nam podstawy osłuchiwania jak i diagnozy stenozy i niedomykalności mitralnej. 

27.05

Poniedziałek

17:30
Warsztaty EKG

Pora na drugie spotanie w ramach Warsztatów EKG. Tym razem zajmiemy się blokami przedsionkowo-komorowymi, rytmem stymulatorowym oraz rytmami defibrylacyjnymi i niedefibrylacyjnymi.

13.05

Poniedziałek

16:30
Warsztaty EKG

Pora na drugie spotanie w ramach Warsztatów EKG. Tym razem zajmiemy się blokami przedsionkowo-komorowymi, rytmem stymulatorowym oraz rytmami defibrylacyjnymi i niedefibrylacyjnymi.

17.04

Środa

13:00
Kurs Skuteczności resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Warsztaty prowadzone we współpracy z Firmą Paramedica na których uczestnicy będą mogli podszkolić swoje umiejętności w zakresie Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej. 

28.05

Wtorek

13:35
Edukacja Rówieśnicza Pierwsza Wizyta u Ginekologa

Prowadziliśmy zajęcia z zakresu edukacji rówieśniczej dla uczennic 3 klasy gimnazjum. Zapoznaliśmy je z tematyką chorób narządów rodnych, chorób przenoszonych drogą płciową oraz tego jak się przed nimi ustrzec. Omówiliśmy cykl miesiączkowy oraz metody antykoncepcyjne. Poinformowałyśmy o tym kiedy warto udać się na pierwszą wizytę do ginekologa. Poruszyliśmy temat raka piersi oraz samobadania piersi w prewencji tego nowotworu. Rozmawialiśmy o raku szyjki macicy jego powodach, czynnikach ryzyka oraz o badaniu cytologicznym.